ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปบล็อกสารพันความรู้ ความบันเทิง สำหรับวัยรุ่น วัยเรียน และวัยทำงาน

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทฤษฎีสี


สีแบ่งออกเป็น 2 โทนคือ
1. โทนร้อน
2. โทนเย็น

ชุดของโทนสีมีด้วยกัน 6 ชุดสี

สีโทนเย็น มีด้วยกัน 3 ชุดสี คือ
ชุดที่ 1 ดำ น้ำเงิน เขียวแก่

ชุดที่ 2 น้ำเงิน เขียวแก่ เขียวอ่อน

ชุดที่ 3 เขียวแก่ เขียวอ่อน เหลือง

สีโทนร้อนมีด้วยกัน 3 ชุดสีคือ
ชุดที่ 4 เหลือง ส้ม แดง

ชุดที่ 5 ส้ม แดง น้ำตาล
ชุดที่ 6 แดง น้ำตาล ดำ


สีชุดพิเศษ
คือ ฟ้า ชมพู ม่วง

สี Tint = Hue + White คือ สีแท้ + ขาว
สีฟ้า = สีน้ำเงิน + ขาว
สีชมพู = สีแดง + ขาว
สี Shape = Hue + black คือ สีแท้ + ดำ

สีม่วง = สีแดง + ดำ

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

ประวัติ
รายวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน  สุจิตตรา  จันทร์ลอย
ปีการศึกษา  2/2553

ชื่อ รัชฬิการตริ์ โพธิ์วาปี (กิ๊ก)
เกิด วันพุธ (กลางคืน) ที่ 13 กันยายน ที่อยู่ 172 ม. 7 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนวันหนองโพ
มัธยมศึกษาต้น โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
มัธยมศึกษาปลาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(การจัดการทั่วไป)
ระดับ ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ติดต่อ  

โทร 085-9430367
E_mail: Ratchada_kik@hotmail.com

slideshow

กลัวที่ไหน "บี้"

นิทานธรรมะ