ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปบล็อกสารพันความรู้ ความบันเทิง สำหรับวัยรุ่น วัยเรียน และวัยทำงาน

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

ประวัติ
รายวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน  สุจิตตรา  จันทร์ลอย
ปีการศึกษา  2/2553

ชื่อ รัชฬิการตริ์ โพธิ์วาปี (กิ๊ก)
เกิด วันพุธ (กลางคืน) ที่ 13 กันยายน ที่อยู่ 172 ม. 7 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนวันหนองโพ
มัธยมศึกษาต้น โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
มัธยมศึกษาปลาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(การจัดการทั่วไป)
ระดับ ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ติดต่อ  

โทร 085-9430367
E_mail: Ratchada_kik@hotmail.com

slideshow

กลัวที่ไหน "บี้"

นิทานธรรมะ